Metoda

 

Řekni mi to - já to zapomenu,
nakresli mi to - možná si to zapamatuji,
nech mě to prožít, a nikdy na to nezapomenu.

                                                        (Konfucius)

Metoda zážitkové pedagogiky, je neobyčejně účinný způsob jak realizovat seberozvojové kurzy. Vychází z principu, že nejlépe se učíme z vlastní zkušenosti - a to ideálně v bezpečném prostředí. Je vhodná pro všechny, kteří jsou ochotní prožít a sdílet zážitky, byť ne úplně obvyklé.

Zážitkový kurz nabízí pečlivě připravenou a vyváženou mozaiku programů, u kterých nejde pouze o zábavné trávení času, ale hlavně o odhalení nových dosud nepoznaných schopností a jejich další rozvoj. Může jít o programy vyžadující týmovou spolupráci, rozšíření fyzických i psychických hranic, aktivity rozvíjející tvořivost, neobvyklé diskuze nebo prosté prožívání s dalšími lidmi. Metoda přitom klade důraz na propojení získaných zkušeností s reálným životem.

Účastník získává zážitky aktivním zapojením do připraveného programu. Přitom se setkává s různými situacemi, které zná z běžného života. V bezpečném prostředí kurzu má možnost získat zkušenost, jak v podobných situacích jednat. Průběh aktivit je zajišťován zkušenými instruktory. I velmi náročné programy jsou tak oproti skutečnosti relativně bezpečné, navíc je možné z programu, narozdíl od reality, kdykoliv vystoupit.

Klíčovou vlastností celého kurzu je dobrovolnost účasti na jakémkoliv programu. Zkušenost, kterou můžeme získat je však přímo úměrná energii, kterou do účasti na kurzu vložíme. Někdo tak může kurz prožít jako zábavný týden s novými přáteli, ale chcete-li bude to nezapomenutelné intenzivní setkání se světem okolo a hlavně se sebou samým.